Incassobureau

Wanneer bedrijven of personen een vordering hebben openstaan die niet betaald wordt, kan een incassobureau als RechtNet Advocaten BV hulp bieden. Een klant weigert over te gaan tot betaling of een schuld bij de bank wordt bijvoorbeeld niet ingelost. Met behulp van een incassobureau kan een vordering in veel gevallen alsnog succesvol worden geïnd. Het bureau heeft hiervoor diverse mogelijkheden. 

Werkwijze 

Het bureau wordt benaderd door een crediteur die het dossier aan het bureau overdraagt. Alle facturen en herinneringsfacturen worden met het bureau gedeeld. Het bureau stelt vervolgens de debiteur op de hoogte van de gewijzigde situatie. Dit gaat meestal via een brief. In deze brief wordt de debiteur medegedeeld dat de vordering vanaf nu moet worden betaald aan het incassobureau. Het incassobureau kan de vordering namens de klant alsnog innen. Ook heeft het incassobureau de mogelijkheid om de gehele vordering van de crediteur over te nemen. Dit het het cederen van een vordering. Via deze weg wordt het incassobureau eigenaar van de schuld. Vaak voor een gedeelte van de openstaande schuld. Op die manier heeft de crediteur toch een aardig gedeelte van zijn geld. In de praktijk gebeurd dit echter niet vaak. Er kleven risico's aan. Bijvoorbeeld wanneer een debiteur niet kan betalen. Het bureau zit dan met een schadepost.   

Allereerst zal het bureau telefoontjes plegen. In deze fase zal het bureau de debiteur erop wijzen dat de openstaande vordering nog niet is voldaan en dat er een nieuwe uiterlijke termijn is om alsnog te betalen. Meestal is dit 7 tot 14 dagen. Wanneer de debiteur na die dagen nog altijd niet heeft betaald, kan het bureau overgaan tot rechtsmaatregelen. Zo kan het bureau, middels het inschakelen van een advocaat of een gerechtsdeurwaarder, de debiteur laten dagvaarden. Dit houdt in dat er een rechtszaak gaat plaatsvinden over de ontstane situatie. De rechter gaat zich nu buigen over de zaak. In veel gevallen wint het bureau deze zaak en wordt de debiteur door de rechter veroordeeld. Zowel voor het nakomen van de openstaande vordering, als vaak ook de proceskosten van het bureau (zoals het griffiegeld en de kosten voor het laten betekenen van de dagvaarding). Met deze uitspraak verwerft het bureau een zogenoemde executoriale titel. Dit betekent dat het bureau direct op alle manieren die de wet voorziet, het geld mag innen. Dit kan onder meer door een bankbeslag ter hoogte van de vordering. Ook beslag op het loon van de debiteur is een mogelijkheid. In uiterste gevallen, waarbij er geen inkomsten zijn uit arbeid of uit banktegoeden, kan het bureau overgaan tot het verkopen van de goederen van de debiteur. Net zolang totdat de vordering is betaald.


Delen